Thea Hulleman

Thea Hulleman is een gedreven, positieve en oplossingsgerichte persoonlijkheid.

Vanuit de combinatie lef, gezond verstand, met empathie en respect voor de omgeving weet ik mensen te enthousiasmeren, inspireren en adviseren. Na jarenlang gewerkt te hebben in de uitvoering van de sociale verzekeringen in 1999 de omslag gemaakt naar het arbeidsdeskundige werkveld in de driehoek mens – werk – inkomen.

Zij haalde haar Post HBO opleiding tot arbeidsdeskundige in 1999 met het aandachtsgebied Reintegratie. Zij denkt in mogelijkheden, heeft een oplossingsgerichte insteek, waardoor zij mensen kan re-integreren naar werk, ook daar waar er al langer sprake is van geen deelname aan het arbeidsproces.

Sinds 2012 werkzaam als bestuurder in de bedrijfsgezondheidszorg waar zij organisatorische vraagstukken rondom inzetbaarheid vertaalt naar dienstverlening, waarbij ze de belangen van alle stakeholders centraal laat staan.

Titel lezing 1

60% van het verzuim is niet medisch.
Inzicht in het grijze verzuim en de beïnvloedbare factoren.

Inhoud lezing 1

De deelnemer krijgt inzicht in de beïnvloedbare factoren die meespelen in het verzuim, zogeheten “grijs” verzuim. Actuele informatie over omgevingsfactoren en persoonlijke factoren die van invloed zijn op het functioneren van medewerkers. Door meer inzicht te krijgen in de omliggende factoren is verzuim te voorkomen en ligt de focus meer op duurzame inzetbaarheid.

Titel lezing 2

Nooit meer een loonsanctie.
De wet verbetering poortwachter in de praktijk!

Inhoud lezing 2

De deelnemer krijgt inzicht in de do’s en don’ts tijdens de eerste 104 weken van het verzuim. Vanuit praktijkvoorbeelden praktische toepasbare informatie om te komen tot reintegratie. Daarnaast inzicht in de wettelijke kaders, gericht op het voldoen aan de verplichtingen en het voorkomen van een loonsanctie.