Oculus

Wat is de Dierenartsenpraktijk je Waard?

De Pre Conference Day staat dit jaar in het teken van ondernemerschap. Passie voor dieren zal altijd de belangrijkste drijfveer van dierenartsen blijven en dat is goed omdat het je helpt bij het uitvoeren van je werkzaamheden en het vinden van een balans tussen je werk en je privé leven. Echter er zit ook een zakelijke kant aan de diergeneeskunde. Praktijken moeten economisch succesvol zijn om een goede service aan de klanten te kunnen geven en om voor de medewerkers een inkomen te genereren.

Geruchten gaan dat jonge dierenartsen geen ondernemers meer willen worden. Het zou niet passen bij een 8 tot 5 mentaliteit. Meer en meer dierenartsen kiezen voor een baan in loondienst waarbij ze zich volledig kunnen richten op veterinaire zaken en zich niet bezig hoeven te houden met de dagelijkse beslommeringen van een ondernemer. Grote ketens zijn begonnen met het opkopen van bestaande praktijken in de VS, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Duitsland en Nederland.

Deze Pre-Conference day probeert dierenartsen inzicht te geven in de zakelijke kant van hun praktijk. We zullen het hebben over wat het kost om een praktijk te hebben -zowel financieel als emotioneel- en dit vergelijken met de nieuwe business modellen. Er is geen goed of fout antwoord, we willen alleen maar proberen dierenartsen meer inzicht te geven in het ondernemerschap zodat er een keuze gemaakt kan worden op basis van “evidence based knowledge”. Hiervoor heben we een gerenommeerde groep sprekers uit binnen- en buitenland uitgenodigd, ook om te zien hoe het gaat in landen die hierin wat verder zijn.

Of je nu net van de universiteit komt en nadenkt over het starten of overnemen van een praktijk, of serieus aan het nadenken bent over de verkoop van je praktijk omdat je bijna met pensioen gaat of je carrière een andere draai wilt geven, dit programma zal je helpen je meest brandende vragen te beantwoorden.

Op 19 april is de hele dag gericht op het creëren, handhaven en meten van waarde in een dierenartsenpraktijk. We zullen ons niet alleen richten op cijfers, maar ook spreken over de waarde van het eigenaar-zijn met alle verantwoordelijkheden en vrijheden die daarbij horen. We zullen ook aandacht besteden aan het creëren van je eigen merk en een praktijkcultuur. Voor diegenen die hier nog meer over willen leren hebben we op 20 april workshops in groepen van 40 personen.

The Value of (Owning) a Veterinary Practice:

This year the Pre Conference Day is devoted to entrepreneurship. Love for animals will always be the cornerstone of our veterinary profession and that’s a good thing. Passion for the animal and the profession helps balance your life, and helps you deal with your job demands. However, there is also a business side to our profession. Practices have to be successful businesswise in order to provide high quality care and pay the salaries of the employees.

Rumor has it young vets do not want to own a veterinary practice anymore. Entrepreneurship doesn’t seem to align with an 8.00 am to 5.00 pm mentality. More and more vets opt for working as an employee, focusing on the technical/veterinary matters, and steering away from the day to day burden of ownership. Large corporate equity funds have started to buy existing practices in the USA, UK, Sweden, Norway, Denmark, Germany and the Netherlands.

This pre-conference day will help veterinarians gain insights on the business side of their practice. We will talk about the tangible and intangible costs and benefits of owning a practice and compare it to new business models. There is no right or wrong solution, we just want you to be able to make better decisions based on evidence based knowledge. Therefore we have invited instructors from all over the world to share experiences from countries that are already further in this process.

Whether you just came out of vet school and are considering buying or starting a practice, or you are seriously considering selling your practice because you are close to retirement, this program will provide you answers to your most “burning” questions.

Our full day program on the 19th of April will focus on creating, maintaining and measuring value in a veterinary practice. We will not only focus on figures, but also discuss the value of being an owner, with the responsibilities and freedom that come with it. We will also discuss branding and how it can affect the value to a practice. For those of you who want to learn more on the subject we will provide smaller group workshops on the next day, April 20th.

Oculus Insights Education Veterinary Practice