Lieven Vlaminck

Lieven Vlaminck studeerde af in 1993 waarna hij als assistent bij de Vakgroep Heelkunde en Anesthesie in dienst trad.

Waar hij aanvankelijk verantwoordelijk was voor de chirurgische ingrepen bij rundvee en de anesthesie bij paarden, verbreedde zijn opleiding enkele jaren later ook naar de chirurgie van het paard. Dit resulteerde in de start van een alternate residency voor het European College of Veterinary Surgeons. Ondertussen ontwikkelde hij een bijzondere interesse in de tandheelkunde van het paard wat in 2007 resulteerde in het behalen van een doctoraatstitel op het proefschrift getiteld ‘postextraction molariform tooth drift and alveolar grafting in ponies.

Een jaar later in 2008 behaalde hij de titel European Veterinary Specialist in Large Animal Surgery (diplomate ECVS) na het succesvol afleggen van het College examen. Vanaf oktober 2008 werd hij aangesteld als voltijds docent bij dezelfde vakgroep waar hij nu de positie van hoofddocent betrekt. In 2013 werd een ‘equine subspecialty’ opgenomen in het European Veterinary Dental College waarvoor hij in datzelfde jaar een tweede diplomate titel behaalde (Diplomate EVDC Eq) na het succesvol afleggen van het certificerende examen. In 2016 werd daarna onder zijn promotorschap gestart met een residency in paardentandheelkunde aan de faculteit.

Tot zijn vakgebieden behoren alle aspecten van de heelkundige aandoeningen en hun behandeling bij herkauwers, alsook de weke delen chirurgie bij paarden en meer specifiek aandoeningen van het hoofd evenals de tandheelkunde bij alle grote huisdieren.

Abstracts deadline: February 1, 2018

Abstract submission is closed.

Speaker Instructions

Invited speakers will receive access credentials to submit their abstract via the website.

Login Invited Speaker

All abstracts should be submitted through our website. Invited speakers should login by using the username and password provided by email