Agnes van den Pol-van Dasselaar

Dr. ir. Agnes van den Pol-van Dasselaar MBA is senior researcher Grass and Grazing at Wageningen Livestock Research and professor of Grazing (in Dutch: lector) at Aeres University of Applied Sciences in Dronten.

Continue Reading

Erik Weerts

Erik Anthonius Wilhelmus Siebertus Weerts werd op 30 juni 1983 geboren te Oeffelt (Noord-Brabant) en doorliep in de periode 1996-2001 het gymnasium op het Merletcollege te Cuijk.

Continue Reading

Kasper Dieho

After graduating as a veterinarian at Utrecht University in 2007, I joined the University’s ‘Buitenpraktijk’ and later the ‘Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk’.

Continue Reading

Menno Holzhauer

Menno Holzhauer is in 1984 afgestudeerd aan de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht met als differentiatie landbouwhuisdieren.

Continue Reading

Ruurd Jorritsma

Ruurd is appointed as assistant professor at the Farm Animal Health department of the Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University, the Netherlands.

Continue Reading

Will Tulley

Will Tulley graduated from University of Edinburgh in 1999 and spent 11 years working in first opinion, mostly dairy practice in the UK.

Continue Reading

Deborah van Doorn

Deborah van Doorn is in 1998 afgestudeerd aan de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht met als differentiatie landbouwhuisdieren.

Continue Reading

Kees van Reenen

Dr. Kees van Reenen (1961) is senior projectleider en onderzoeker gezondheid en welzijn van runderen bij Wageningen Livestock Research en, gedurende één dag in de week, assistant professor bij de Leerstoelgroep Dierlijke Productiesystemen van Wageningen Universiteit.

Continue Reading

Mauro de Rosa

KNMvD specialisme veterinaire volksgezondheid. Zoönosen, dierziektes, dierenwelzijn, toezicht ter waarborging van de voedselveiligheid in het productieproces, onderwijs op diverse niveaus, project management, geneeskunde en chirurgie gezelschapsdieren.

Continue Reading

Merel Langelaar

Merel Langelaar is team coördinator van het team infectiezorg en preventie bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), waar ze sinds 2012 werkt.

Continue Reading

Abstracts deadline: January 25, 2017

Abstract submission is closed.

Speaker Instructions

Invited speakers will receive access credentials to submit their abstract via the website.

Login Invited Speaker

All abstracts should be submitted through our website. Invited speakers should login by using the username and password provided by email