Programme Farm Animal

Visit this page frequently to check on any updates regarding the programme for next conference.

Thursday 12, April 2018 Friday 13, April 2018

Thursday 12, April 2018

scroll
Location Room 17 Room 18
Stream NVWA Klauwgezondheid: Theoretische achtergronden
09.30-10.15 Brucella canis, een nieuw geïmporteerde ziekte met aangifteplicht
Urgentie en mogelijkheden voor het oppakken van klauwgezondheidsthema’s in de veterinaire bedrijfsbegeleiding: Waar liggen de kansen binnen de landbouwhuisdierenpraktijk!
  Ingrid Keur

Drs. Marcel Drint, Rundveedierenarts NKGC

 
30 minutes   Coffee Break/Exhibition   Coffee Break/Exhibition
10.45-11.30 Reizen met gezelschapsdieren
Moderne hulpmiddelen bij het inzichtelijk maken van klauwgezondheidsproblemen en oplossingen: Goede objectieve data zijn nodig om te komen tot een optimaal advies en plan van aanpak!
  Cindy Bunnik
Nick Eulink

Dr. Nick Bell, MA VetMB PhD PG cert Vet. Ed. FHEA DipECAWBM(AWSEL) MRCVS.

 
10 minutes   Short break   Short break
11.40-12.25 Alles over noodslachtingen
“Een probleemkoe kost evenveel tijd als 40 gezonde! Een goed stal is uitstekend afgestemd op de behoeftes van de koe, zodat de dieren gezond en productief blijven. Leer alles over kritische koesignalen en bouwen voor de koe!
  Rinske Gerritsjans-Veenstra

Drs. Bertjan Westerlaan, Vetvice

 
95 minutes   Lunch Break/Opening Ceremony/Exhibition   Lunch Break/Opening Ceremony/Exhibition
Location Room 17 Room 18
Stream NVWA Klauwgezondheid: Workshops op melkveebedrijf
14.00-14.45 Escape room: Er valt niet te ontsnappen aan import! Los de puzzels op en help de grenzen bewaken.
Introductie Cowalert, mobiel online koe-monitoringsysteem als hulpmiddel bij aanpak (klauw)gezondheidsproblemen.
  Eline Zuidwijk-van den Oever e.a

Gerard Uijterlinde, Software engineer
 
10 minutes   Short break   Short break
14.55-15.40 Dilemma’s van een dierenarts
Workshop 1 - Beoordeling klauwgezondheidssituatie aan de hand van uitstekende objectieve data: Train jezelf tijdens bedrijfsbezoek in het observeren en (onder)zoeken van relevante klinische data. o.a. bespreken bedrijfssituatie a.h.v. waarnemingen.
  Karin Reidinga-Fónad

NKGC
 
30 minutes   Coffee Break/Exhibition   Coffee Break/Exhibition
16.10-16.55 Patholoog aan de slachtlijn – the sequel: laesies bij slachtdieren uitgediept en toegelicht
Workshop 2 - EHBO bij klauwproblemen: de kreupele koe als interessante en dankbare patient voor de Rundveedierenarts! Belangrijke skills, tips en tools om als dierenarts het verschil te kunnen maken!
  Erik Weerts


 
10 minutes   Short break   Short break
17.05-17.50   Workshop 3 - Kijken naar kritische koesignalen en OZO’s en komen tot praktische adviezen op gebied van huisvesting en management op het melkveebedrijf!
    Bertjan Westerlaan, VetVice
   
17.50-19.30   Exibition / Drinks
  Exibition / Drinks
 

19.30-24.00   Feest!
  Feest!
 

Friday 13, April 2018

scroll
Location Room 17 Room 18
Stream Epidemiologie & Chirurgie Alpaca health
09.30-10.15 Infectious disease control in dairy cows: Provision of practical guidance on vaccination and biosecurity. Potential weak areas in the vaccination protocol
The clinical approach to the sick alpaca
  Wendela Wapenaar

Claire Whitehead

30 minutes   Coffee Break   Coffee Break
10.45-11.30 Infectious disease control in dairy cows: Provision of practical guidance on vaccination and biosecurity. The role of the veterinary surgeon
Clinical scenarios
  Wendela Wapenaar

Claire Whitehead

10 minutes   Short break   Short break
11.40-12.25 Chirurgie van het abdomen
Internal and external parasite problems of South American Camelids
  Lieven Vlaminck

Claire Whitehead

95 minutes   Lunch Break/Exhibition   Lunch Break/Exhibition
Location Room 17 Room 18
Stream Chirurgie & bedrijfsbegeleiding Alpaca and sheep medicine
14.00-14.45 Chirurgie van de navel bij kalveren
Routine on-farm procedures
  Lieven Vlaminck

Claire Whitehead

10 minutes   Short break   Short break
14.55-15.40 Chirurgische benadering van (mono) arthritis bij kalveren
Leverbot & pensbot; een overview inclusief slakkendeterminatie en de “Botvanger” op de praktijk
  Lieven Vlaminck

Judith van Andel

30 minutes   Short break   Short break
16.10-16.55 Hoe kunnen we data omzetten in daadwerkelijk advies op melkveebedrijven
De diagnostiek van het schaap via de kudde naar bedrijf, bodem en gewas
  Miel Hostens (BE)
Judith van Andel
Philippe van der Grinten

10 minutes   Short break   Short break
17.05-17.50 Wat zijn de valkuilen bij het analyseren van gegevens op melkveebedrijven
Endoparasite control in sheep, an update on the Dutch resistance levels and new control strategies
  Miel Hostens (BE)
Margit Groenevelt

17.50-19.00   Borrel op beursvloer met om 18.15 awards uitreiking
  Borrel op beursvloer met om 18.15 awards uitreiking