Programme Farm Animal

Here we present you the setup of the Farm Animal programme, please check this page frequently as the programme may change.

Thursday 20, April 2017 Friday 21, April 2017

Thursday 20, April 2017

scroll
Location Room 11 Room 17 Room 18
Stream Communication and Well-being Veal calves Cattle
09.30-10.15 What is resilience and why does it matter for veterinary staff Op welke vlakken kan bioveiligheid Salmonella problematiek het hoofd bieden? Providing nutritional consultancy as a large animal veterinarian
  Jenny Moffet Steven Sarrazin Will Tulley (GB)
 

Session time: 09.00-09.45

30 minutes   Coffee Break/Exhibition   Coffee Break/Exhibition   Coffee Break/Exhibition
10.45-11.30 Where there’s a will there’s a way: Promoting client behaviour change Wat kleeft daar aan mijn laarzen? Belang van infectiepreventie en biosecurity in de kalverhouderij Aspects of Rumen Adaptation in Dairy Cattle
  Jenny Lynden Merel Langelaar Kasper Dieho (NL)
 

Session time: 10.15-11.00

10 minutes   Short break   Short break   Short break
11.40-12.25 Ten tips for happiness Verbeteren stalvloeren vleeskalveren Common feeding mistakes
  Jenny Moffet Kees van Rheenen Will Tulley (GB)
 

Session time: 11.10-11.55

95 minutes   Lunch Break/Opening Ceremony/Exhibition   Lunch Break/Opening Ceremony/Exhibition   Lunch Break/Opening Ceremony/Exhibition
13.00      
Location Room 11 Room 17 Room 18
Stream Communication and Well-being Veal calves Cattle
14.00-14.45 Workshop: Difficult client encounters part 1 (max 40) Antibioticagebruik in de vleeskalveren sector Hoe was het ook al weer: de pathofysiologie van respiratoire aandoeningen bij rundvee
  Jenny Moffett (GB), Jenny Lynden (GB) Merel Langelaar Ruurd Jorritsma
 

Session time: 13.30-14.15

10 minutes   Short break   Short break   Short break
14.55-15.40 Workshop: Difficult client encounters part 2 (max 40) Salmonellose: wat kan de vleeskalverhouder leren van de ervaringen in de melkveehouderij? Grazing is not a black and white story
  Jenny Moffett (GB), Jenny Lynden (GB) Maarten Weber (NL) Agnes van den Pol-van Dasselaar (NL)
 

Session time: 14.25-15.10

30 minutes   Coffee Break/Exhibition   Coffee Break/Exhibition   Coffee Break/Exhibition
16.10-16.55 Making every contact count: How can we build rapport and trust with clients in every consultation? Panel discussie Als ze maar goed op de poten staan
  Jenny Moffet Karianne Lievaart Peterson (NL)
  Musculoskeletale afwijkingen in de Nederlandse melkgeitenhouderij
 

Session time: 15.40-16.25

10 minutes   Short break   Short break   Short break
17.05-17.50 How to keep a right balance between your work, social media and private life   Is Transvaginal Single Needle Aspiration of Ovarian Follicular Cysts an Alternative for the use of Hormones?
  Jenny Moffett (GB), Jenny Lynden (GB)   Joyce Parlevliet (NL)
 

Session time: 16.35-17.20

 
17.50-19.30   Drinks!   Drinks!   Drinks!
 
19.30-24.00   Feest!   Feest!   Feest!

Friday 21, April 2017

scroll
Location Room 17 Room 18
Stream Cattle NVWA
09.30-10.15 The enforced transition from blanket dry cow therapy to selective dry cow therapy in the Netherlands: an evaluation of the effect on udder health parameters I&R paard, intraverkeer en export en de rol van de practicus
  Arne Vanhoudt (NL) drs. D.M. (Dana) Eijmaal
 
30 minutes   Coffee Break   Coffee Break
10.45-11.30 Current perspectives on rumen acidosis Wat heeft een zoonose in uw dierenartsenpraktijk te maken met de NVWA en het Staatstoezicht op de volksgezondheid?
  Will Tulley (GB) drs. M. (Mauro) de Rosa
 
10 minutes   Short break   Short break
11.40-12.25 Customizing dry period length: effects on udder health, metabolic health and lactation persistency. Psittacose bij de snavel gevat
  Renny van Hoeij (NL) drs. I. (Ingrid) Keur en drs. S.M. (Stasja) Valkenburgh
 
95 minutes   Lunch Break/Exhibition   Lunch Break/Exhibition
Location Room 17 Room 18
Stream Cattle NVWA
14.00-14.45 Metabool programmeren: een belangrijk punt voor gezondheid en langleefbaarheid van melkvee? Noodslachtingen
  Geert Opsomer (BE) drs. R. (Rinske) Gerritsjans-Veenstra
 
10 minutes   Short break   Short break
14.55-15.40 Nieuwigheden inzake vruchtbaarheid bij moderne melkkoeien V.K.I.
  Geert Opsomer (BE) drs. R. (Rinske) Gerritsjans-Veenstra
 
30 minutes   Short break   Short break
16.10-16.55 Parasitological challenges for the veterinary practitioner De taken van de NVWA bij Import van goederen en dieren
  Deborah van Doorn (NL) & Menno Holzhauer (NL) drs. N. (Nedzib) Tafro en drs. L.(Lisa) van Houwelingen-Joeglal
 
10 minutes   Short break   Short break
17.05-17.50 Alpaca, net ff anders Patholoog aan de slachtlijn: post-mortem bevindingen onder de microscoop
  Marieke van Merwijk – van Boxsel Erik Weerts
 
17.50-19.00   Borrel op beursvloer met om 18.15 Awards uitreiking   Borrel op beursvloer met om 18.15 Awards uitreiking