• Lecture
  • Drylab Companion Animal
  • Posters Companion Animal
  • Exhibition Companion Animal
  • Wetlab Companion Animal
  • Scientific lectures
  • Hands on at the drylabs.
  • Posters on scientific research.
  • Innovative products and developments on the exhibition.
  • In-depth schooling at the wet labs.

Programme DANS

Het congres voor dierenartsassistenten en para-veterinairen, de DANS dagen worden gehouden in de Fokker Terminal, Den Haag.

Het congres vindt plaats tijdens de Voorjaarsdagen en heeft een grote centrale beursvloer in een gezellige atmosfeer.

Gedurende 2 dagen zijn er 3 streams voor para-veterinairen en dierenartsassistenten waaruit lezingen kunnen worden gekozen.

Bekijk de volgende onderdelen voor meer informatie:

Programma Sprekers

Mark Dirven

Dierenarts Mark Dirven heeft zich sinds zijn afstuderen in 2004 toegelegd op de interne geneeskunde in hetalgemeen en de cardiologie in het bijzonder.

In 2012 startte hij met zijn specialistenopleiding tot cardioloog om deze in 2017 met goed gevolg af te ronden. Momenteel werkt hij als specialist cardiologie (Diplomate ECVIM-CA Cardiology) in de Universiteitskliniek voor gezelschapsdieren in Utrecht en in AniCura Diergeneeskundig Verwijscentrum Dordrecht en AniCura Specialistisch Verwijscentrum Rijswijk.

Door de unieke combinatie van praktijk en universiteit kent hij de (on-)mogelijkheden van de diagnostiek (inclusief screening) en behandeling van hartziekte in de praktijk en weet hij hoe wetenschap naar de praktijk te vertalen. Onder de naam Ictuscordis verzorgt hij vele lezingen, nascholingen en trainingen voor eigenaren, fokkers, paraveterinairen, dierenartsen en veterinaire industrie.

Speaker Instructions

Invited speakers will receive access credentials to submit their abstract via the website.