Voorjaarsdagen

  • Lecture
  • Drylab Companion Animal
  • Posters Companion Animal
  • Exhibition Companion Animal
  • Wetlab Companion Animal
  • Scientific lectures
  • Hands on at the drylabs.
  • Posters on scientific research.
  • Innovative products and developments on the exhibition.
  • In-depth schooling at the wet labs.

Programme DANS

Het congres voor dierenartsassistenten en para-veterinairen, de DANS dagen worden gehouden op 14 en 15 April 2016 in de Fokker Terminal, Den Haag.

Het congres vindt plaats tijdens de Voorjaarsdagen en heeft een grote centrale beursvloer in een gezellige atmosfeer.

Gedurende 2 dagen zijn er 3 streams voor para-veterinairen en dierenartsassistenten waaruit lezingen kunnen worden gekozen.

Bekijk de volgende onderdelen voor meer informatie:

Programma Sprekers Onderwerpen

DANS

Het thema van DANS 2016 is: “It's all in the game”

Download de programma-aankondiging hieronder.
Bekijk voor het actuele programma altijd de website !

Speaker Instructions

Invited speakers will receive access credentials to submit their abstract via the website.